Về chúng tôi

Về chúng tôi

Tiohhian là một công ty cổ phần đã đăng ký hoạt động tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ, và các văn phòng tư vấn dịch vụ cho chính phủ, các cơ quan phi chính phủ, các doanh nghiệp, và các công ty đã và đang xây dựng và phát triển những thị trường mới.

Các khách hàng tìm đến chúng tôi vì họ biết rằng kiến thức, nền tảng, thấu hiểu và định hướng mà chúng tôi có được chính là những điều họ cần hướng đến với một sự tự tin tuyệt đối. Định hướng của chúng tôi là đảm bảo việc đưa ra quyết định đều dựa trên những giải pháp theo ý kiến khách hàng. Chúng tôi đưa ra những phân tích mang tính chuyên môn, nghiêm ngặt và các giải pháp mang tính thực tiễn để mang lại những kết quả cao, hiệu quả và nhanh chóng nhất.

Chúng tôi xem nhu cầu của khách hàng như những ưu tiên hàng đầu và bảo đảm cung cấp những sản phẩm cuối cùng đạt được những tiêu chuẩn cao nhất khi đến với khách hàng. Các văn phòng, chuyên gia tư vấn tại nhiều quốc gia chính là người đại diện chuyên môn cho chúng tôi, cung cấp những kiến thức tổng quát dành cho các khách hàng nội địa và quốc tế.