Giới thiệu

Giới thiệu

Từ năm 1995, chúng tôi đã điều hành vào các dự án đầu tư bất động sản cho các nhà đầu tư. Dần dần, chúng tôi càng phát triển lớn mạnh bằng cách tự tham gia đầu tư và trong năm 2009, chúng tôi sáp nhập Tiohhian trở thành một công ty cổ phần tại thành phố Zürich, Thụy sĩ. Kể từ đó, hầu hết những vụ đầu tư đều dưới sự điều hành của Tiohhian.

Những mối đâu tư quốc tế của Tiohhian trong lĩnh vực bất động sản, nghệ thuật cùng các doanh nghiệp mà mục đích chính của họ là biến những cam kết của chúng tôi thành các dự án bền vững và lớn mạnh, chúng tôi đều giúp họ gặt hái được nhờ những chuyên gia có chuyên môn sâu tham gia trực tiếp quản lý. 

Mục tiêu chính của chúng tôi là phát triển mối quan hệ lâu dài và mang lại những kết quả khả quan nhất cho các cổ đông mà chúng tôi cam kết thực hiện.