Bất động sản

Bất động sản

Tiohhian đầu tư chủ yếu vào những tòa nhà lịch sử vừa phù hợp với mục đích dân dụng cũng như mục đích thương mại. Chúng tôi chú trọng đến những tòa nhà này và áp dụng chính sách đầu tư tích cực với một sự tôn trọng chủ quyền và giữ nguyên những điểm thu hút vốn có của nó.
 

Thông thường, chúng tôi sẽ thay đổi và tân trang lại những tòa nhà này để có thể sử dụng lâu dài. Chúng tôi không đứng ở vị trí của một công ty kinh doanh, mặt khác chúng tôi đóng vai trò là một chủ sở hữu những tòa nhà lịch sử này trong một thời gian dài.

Để hạn chế, chúng tôi vẫn đầu tư vào xây dựng những dự án bất động sản hiện đại. Tóm gọn, chúng tôi đầu tư trong thời gian lên ý tưởng thiết kế, xây dựng và sẽ rút lui sau khi hoàn thiện chúng.